Het belang van companion diagnostics

in personalised medicine

Paracetamol is voor velen een uitkomst zo nu en dan. Echter, bij veel soorten pijn werkt dit geneesmiddel niet. Geen drama. Voor een schijntje heb je een verpakking ibuprofen die waarschijnlijk wel soelaas biedt. Maar wat nu als het medicijn dat je in eerste instantie wilde gebruiken duizenden euro’s per behandeling kost? Dan is het van belang om al vooraf te weten: is dit wel het meest optimale middel? Companion diagnostics voorspellen de toepasbaarheid van een medicijn op een specifiek persoon. Dat scheelt tijd, kosten en vaak een hoop onnodig ongemak of leed.

Het hoe en wat van een companion diagnostic

Een companion diagnostics: kort gezegd een medisch hulpmiddel dat voorziet of een patiënt voordeel uit een gepersonaliseerd geneesmiddel zal halen of niet. Met andere woorden: een IVD-product of apparaat dat als begeleidende test voor een stukje toegevoegde waarde bij een geneesmiddel zorgt. Het helpt medische beroepsbeoefenaars immers adequate afwegingen te maken. Onder meer tussen de voordelen van het product voor de gezondheid van de patiënt en de risico’s op ernstige bijwerkingen die ermee gepaard gaan.

Zo’n compagnon diagnostic is multi-inzetbaar. Want niet alleen geeft een dergelijke test dus zicht op de patiënten die hoogstwaarschijnlijk baat bij behandeling met het bijbehorende medicijn hebben. Ook valt de vraag of het geneesmiddel daadwerkelijk aanslaat er tijdens het behandeltraject mee te beantwoorden. En via dit hulpmiddel is tevens de voortgang te monitoren; tussentijdse bewaking wordt mogelijk. Dat biedt gelegenheid om de behandeling wanneer nodig aan te passen en de veiligheid en effectiviteit van het ingezette medische traject ultiem te borgen.

De companion diagnostic als standaardproduct

U zult begrijpen: een companion diagnostic kan in de gezondheidszorg van grote meerwaarde zijn. Daarbij is een hoge kwaliteit van immens belang. Want is de test niet nauwkeurig genoeg, dan zijn ook de medische beslissingen van de zorgverlener niet optimaal. Dat heeft grote gevolgen voor het behandeltraject van een patiënt. En uiteindelijk ook voor diens gezondheid. Maar ook financieel gezien is meteen op het juiste medicijn kunnen inzetten uiteraard interessant. Zeker wanneer het geneesmiddel vanwege de specifieke toepassing ervan in een hogere prijscategorie valt.

Waar velen al overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van companion diagnostics, is de ontwikkeling ervan nog niet wereldwijd verplicht. Zo’n algehele verplichting zal overigens niet lang meer op zich laten wachten, want van overheidswege wordt steeds vaker de aanwezigheid van deze begeleidende diagnostiek bij geneesmiddelen geëist. Budgetten voor de gezondheidszorg slinken immers in rap tempo en laten steeds minder ruimte voor het ‘experimenteren’ met medicijnen. Kwalitatief meten is écht weten. En daarbij is een duidelijke koers ook uit humaan oogpunt niet meer dan uiterst wenselijk te noemen.

Ons doel: betere gezondheidszorg

Wij van Future Diagnostics hebben een helder doel voor ogen: bijdragen aan de best mogelijke gezondheidszorg voor iedereen. Niet zo verwonderlijk dus dat wij ons ook met deze tak van sport bezighouden. Met onze inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van companion diagnostics en enkel de beste experts in huis, zijn onze opdrachtgevers steeds verzekerd van kwalitatief hoogstaande productontwikkeling op basis van een solide protocol. Die aanpak komt zowel uw geneesmiddel, naam en marktpositie alsook onze missie ten goede.

Wilt u meer weten over onze companion diagnostics-services?

Bent u op zoek naar meer informatie of wilt u specifieke mogelijkheden bespreken?

Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. Wij staan u ook wat dit onderwerp betreft graag te woord.

Contactpagina