Immuno test of PCR test

De verschillen

Daar waar ons vakgebied eerder nog een vrij onbekende en impopulaire wereld voor onze vrienden, familie of onbekenden was, heeft het onderwerp ‘testen’ inmiddels de interesse van velen. Maar al leeft ons dagelijkse werk door de komst van Covid-19 opeens bij iedereen, het blijft een lastig thema. Want teststraat of thuistest; de precieze werking blijft vaak onbekend. En wat zijn nou die immunotesten en PCR-testen waarover steeds gesproken wordt? Waarop wordt specifiek getoetst? Hoe betrouwbaar zijn ze? En wat zijn nu de daadwerkelijke verschillen? In deze blog leggen we het allemaal uit.

Heb je het over corona, dan zijn er verschillende soorten tests; tests die aantonen of je het virus op een bepaald moment bij je draagt, en tests die uitsluitsel geven over de vraag of je de ziekte ooit hebt doorgemaakt. Beide zaken zijn aantoonbaar, ware het niet dat dat via twee hele verschillende wegen gebeurt. En dus hangt de keuze voor een bepaald soort test altijd samen met hetgeen je aan wilt tonen.

Naar de teststraat voor een PCR-test

Een wattenstaaf in de neus en mond; veel mensen zullen er inmiddels bekend mee zijn. Het is de standaardprocedure in de coronateststraat. Dit om aan het neus- en keelslijm te komen waarin het virus zich bij aanwezigheid nestelt. Het wattenstaafje gaat naar een laboratorium en wordt daar aan een Polymerase Chain Reaction-test (PCR) onderworpen. Met die PCR-test onderzoekt men of het virus op dat moment in het monster aanwezig is.

De PCR-test is een moleculaire test, waarbij gebruik wordt gemaakt van genetisch virusmateriaal (RNA). Met behulp van speciale enzymen wordt een uniek stukje uit het RNA van het aanwezige virus geknipt. En dat wordt vervolgens sterk vermenigvuldigd, zodat het detecteerbaar wordt. Zo kan uiteindelijk vastgesteld worden of het RNA van het coronavirus betreft. Dat is ook meteen de reden dat er geen PCR-thuistests bestaan; zonder de juiste reagentia en apparaten kun je dit onmogelijk aantonen.

Laboratoriumtest bij de patiënt op de zorglocatie

Er mag dan geen PCR-zelftest zijn, er bestaan wel andere testen die thuis gedaan kunnen worden). De testmethode wordt ook ‘near patient testing’ genoemd, omdat het gaat om een laboratoriumtest die gemakkelijk naar een patiënt toe kan worden gebracht. Op die manier is het mogelijk om op het moment en de locatie van de patiëntenzorg sneller resultaten te ontvangen. Er kunnen zo nodig vrijwel meteen beslissingen op het gebied van behandeling worden genomen. Voorbeelden van PoC-testen zijn bloedglucosetesten, screening op drugs, cholesterolscreening en screening op voedselpathogenen. En ze zijn er nu dus ook voor de detectie van Covid-19.

De PoC-testen zijn overigens ook weer in te delen in verschillende typen. De kwantitatieve PoC-test bepaalt bijvoorbeeld de concentratie van een bepaalde stof in het lichaam. De kwalitatieve variant vertelt je óf een bepaalde stof aanwezig is (een zwangerschapstest bijvoorbeeld). PoC-testen worden onderverdeeld in eenvoudige exemplaren met een laag risico op een fout resultaat, en de complexere testen. Die laatste groep is het grootst, en dergelijke immunotesten moeten dan ook door professionals uitgevoerd worden.

 

Immunotest om te bepalen: heb ik corona (gehad)?

En dan zijn er dus ook nog de tests die bepalen of een bepaalde stof nu of in het verleden in het lichaam aanwezig is of is geweest. Van en diabetes tot aan een hartinfarct, en ook corona is ermee detecteerbaar. Je controleert het aan de hand van antilichamen of antigenen in lichaamsvloeistoffen als bloed en urine. Want die antistoffen zijn onderdeel van het menselijk afweersysteem; ze worden aangemaakt als reactie op besmetting met een virus. Even heel kort door de bocht: reageert het geheel – op welke manier dan ook – dan is daarmee aangetoond dat het pathogeen zoals een virusaanwezig is of is geweest. Is dat niet het geval, dan is het virus waarop getest wordt niet aanwijsbaar in de lichaamsvloeistof aanwezig, niet aanwezig geweest of is het te lang geleden dat de stof aanwezig was.

 

Er zijn verschillende serologische testen (immunotesten) om te bepalen of iemand Covid-19 heeft doorgemaakt. Hoezeer het uiteindelijke doel ook overeenkomt, de technologieën en methodes erachter verschillen sterk van elkaar. Omdat het minstens een week kan duren voordat er voldoende antistoffen in het bloed aanwezig zijn om ze te kunnen detecteren, zijn ze vooral bedoeld om informatie over de menselijke afweer tegen het virus te verzamelen. Je kunt dit soort testen echter ook inzetten om te bepalen of een vaccinatie z’n werk heeft gedaan. Want heeft je lichaam goed op het vaccin gereageerd, dan zijn diezelfde antilichamen in je bloed aanwezig. We spreken dan van ‘titerbepaling’.

Veel onderzoek nodig voor betrouwbare thuistest

Het zou natuurlijk ideaal zijn als iedereen bij het vermoeden van corona-infectie een betrouwbare Covid-thuistest kan doen. Of een adequate immunotest, om te bepalen of je al corona hebt gehad. Want tussenkomst van een laboratorium is zo niet vereist en de uitslag laat veel minder lang op zich wachten. Maar er gaat een lang onderzoeksproces aan dergelijke testen vooraf, en de wettelijke procedures die aan introductie op de markt voorafgaan zijn daarnaast uitgebreid. Logisch ook; het is in het belang van ons allemaal dat de testuitslagen betrouwbaar zijn en zekerheid geven.

Ontwikkelingsproces Covid-test: delicaat en technisch

Nieuwe (snel)testen worden alleen ingezet als ze snel, veilig en betrouwbaar zijn. Die tests ontwikkelen zich uiteraard niet vanzelf. Er is inmenging van professionals nodig. Zoals gezegd: de ontwikkeling is een nauwkeurige, delicate en specialistische procedure. Alleen met de meest hoogwaardige producten, de bekwaamste professionals en goede communicatie kom je tot een optimaal productontwikkelingsproces.

Future Diagnostics is al 25 jaar lang ontzettend bedreven in het ontwikkelen van diagnostische immunotesten. We onderzoeken op aanvraag hoe specifieke stoffen zuiver blootgelegd kunnen worden, wat de juiste reagentia zijn en hoe het eindproduct op de markt geïntroduceerd kan worden. Op die manier leveren we niet alleen een hoogstaande testmethode, maar ook een goede startpositie.

Hoe zit het met de gevoeligheid van een test?

Belangrijk om te beseffen bij het kopen van een thuistest

Lees meer